• Click chia sẻ

Playlis của bạn

lskdf
sdfsodfs dfshdfs dfsjdfs dfhsdf
sdfhsdf sdfsdf sdfjsdf sdjfs
dfsjdfs dfjsdf sdjfsd fsdjf
 
Bài hát mới nhất
Máu và Nước Thánh Tâm
Trình bày: Anh Thùy - Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 254
Chờ con Chúa hỡi
Trình bày: Long Vũ
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 266
Tâm sự hoang đàng
Trình bày: Ns. Thế Thông - Anh Thùy
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 190
Giọt lệ ăn năn
Trình bày: Khánh Hòa
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 206
Tự tình sám hối
Trình bày: Việt Tuấn
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 123
Khúc biệt ly
Trình bày: Uyên Di (Bè: Ns. Thế Thông)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 174
Thập Giá đời Mẹ
Trình bày: Việt Tuấn (Phụ họa: Ca đoàn Sao Mai)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 132
Mầu nhiệm vượt qua
Trình bày: Ca đoàn Sao Mai
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 102
Đường Thập Giá (Via Dolorosa)
Trình bày: Ns. Thế Thông
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 227
Con nay trở về
Trình bày: Ban Hợp xướng Suối Việt
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 127
Tình yêu Thập Giá
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 101
Xin chữa lành con
Trình bày: Bích Hiền
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 72
Xin tha cho họ
Trình bày: Duyên Quỳnh
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 31
Sao Cha bỏ con
Trình bày: Xuân Trường
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 71
Cho con khát khao
Trình bày: Mai Thiên Vân (Mai Hậu)
Tải lên bởi: vanbinh | Thể loại: Mùa Chay | Lượt nghe: 98

 Xem tất cả