• Click chia sẻ

Album Thánh Ca: Dấu Ấn - Lm Nguyễn Sang (Vol 1)
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 554
Thích: 3
Không thích: 0
Album Thánh Ca: Dấu Ấn - Lm Nguyễn Sang (Vol 1)
Album Thánh Ca: Dấu Ấn - Lm Nguyễn Sang (Vol 1)

1.Giới Thiệu (Album Dấu Ấn) - Lm. JB Nguyễn Sang
2.Tình Yêu Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
3.Con Dâng Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
4.Lời Vọng Tình Yêu - Lm. JB Nguyễn Sang
5.Cho Con Biết Yêu Thương - Lm. JB Nguyễn Sang, Gia Ân, Mai Thiên Vân
6.Lạy Thánh Tâm Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
7.Đừng Bỏ Con Chúa Ơi - Lm. JB Nguyễn Sang
8.Trông Cậy Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
9.Người Chết Vì Yêu - Lm. JB Nguyễn Sang
10.Lời Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
11.Dâng Ngọn Lửa Hồng - Lm. JB Nguyễn Sang