• Click chia sẻ

Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất của Diệu Hiền
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2169
Thích: 3
Không thích: 0
Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất của Diệu Hiền
Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria - Diệu Hiền

1. Hát mừng mẹ maria
2. Ave maria
3. Lời kinh đêm dâng mẹ
4. Muối và mẹ
5. Con yêu mẹ con hát
6. Kính mừng maria
7. Kính dâng mẹ ta pao
8. Kính chào nữ vương
9. Mẹ vinh phúc
10.Tình mẹ thương con
11. Mẹ là mùa xuân cứu độ
12. Mẹ phù hộ
13. Xin mẹ mùa xuân
14. Mẹ trinh vương
15. Dâng lên mẹ