• Click chia sẻ

Lạy Mẹ Trà Kiệu - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1602
Thích: 5
Không thích: 3
Lạy Mẹ Trà Kiệu - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lạy Mẹ Trà Kiệu - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 
ĐK. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu. Đoàn chúng con tha thiết nguyện cầu. Cầu xin Mẹ đoái thương. Cho Giáo hội Việt Nam mãi trung trinh với tình Mẹ yêu.
 1. Đã bao lần Mẹ đã hiện ra trên mảnh đất Trà Kiệu đoàn con. Mẹ cứu nguy che chở hộ phù. Ơn của Mẹ làm sao con quên.
2. Nhớ năm nào Mẹ đã hiện ra. Tay từ ái hộ phù đoàn con. Ngọn Bửu Châu ghi sâu tình Mẹ. Ơn của Mẹ làm sao con quên.