• Click chia sẻ

lbum Vol 19: Chút Tình Con Thơ - Lm Nguyễn Sang
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 591
Thích: 1
Không thích: 0
lbum Vol 19: Chút Tình Con Thơ - Lm Nguyễn Sang
Album Vol 19 Lm Nguyễn Sang - Chút Tình Con ThơAlbum Vol 19: Chút Tình Con Thơ - Lm Nguyễn Sang
1.Một Trời La Vang - Lm. JB Nguyễn Sang
2.Nguồn Cậy Trông - Lm. JB Nguyễn Sang
3.Hoa Mân Côi - Lm. JB Nguyễn Sang
4.Này Đoàn Con - Lm. JB Nguyễn Sang
5.Lạy Mẹ Mễ Du - Lm. JB Nguyễn Sang
6.Tận Hiến Cho Mẹ - Lm. JB Nguyễn Sang
7.Linh Hồn Tôi 2 - Lm. JB Nguyễn Sang, Hương Lan
8.Với Mẹ Xin Vâng - Lm. JB Nguyễn Sang
9.Hoan Ca Maria - Lm. JB Nguyễn Sang
10.Dâng Mẹ - Lm. JB Nguyễn Sang
11.Dưới Áo Mẹ Từ Bi - Lm. JB Nguyễn Sang
12.Chút Tình Con Thơ - Lm. JB Nguyễn Sang
13.Tràng Hoa Mân Côi 2 - Lm. JB Nguyễn Sang
14.Trên Đường Về Quê - Lm. JB Nguyễn Sang