• Click chia sẻ

Liên Khúc Thánh Ca Mùa Xuân 2017 | Bài Hát Thánh Ca Về Mùa Xuân (Phần 1)
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 25950
Thích: 180
Không thích: 39
Liên Khúc Thánh Ca Mùa Xuân 2017 | Bài Hát Thánh Ca Về Mùa Xuân (Phần 1)
Liên Khúc Thánh Ca Mùa Xuân 2017 | Bài Hát Thánh Ca Về Mùa Xuân (Phần 1) 

1. Phút Giao Thừa - Gia Ân
2. Chúa Mùa Xuân - Thanh Sử
3. Xin Mẹ Mùa Xuân - Diệu Hiền
4. Lễ Dâng Mùa Xuân1 - Gia Ân
5. Lễ Dâng Mùa Xuân2 - Gia Ân
6. Dâng Chúa Mùa Xuân - Trần Ngọc
7. Mùa Xuân Trong Chúa - Tường Lan
8. Mùa Xuân Đã Đến - Xuân Trường
9. Xuân Hy Vọng - Gia Ân
10. Xuân Hồng Ân - Bích Hiền
11. Mừng Chào Mùa Xuân - Gia Ân
12. Lời Dâng Trong Phút Giao Thừa - Xuân Trường
13. Mùa Xuân Đến Rồi - Tuyết Mai Ly
14. Ngày Xuân Bên Chúa - Gia Ân, Mai Thảo
15. Thắp Nén Hương Xuân - Gia Ân
16. Ngày Xuân Cầu Mẹ - Như Mai
17. Kinh Nguyện Đầu Năm - Như Mai
18. Ngày Xuân Xin Dâng - Gia Ân