• Click chia sẻ

Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Lm Nguyễn Sang
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 287
Thích: 0
Không thích: 0
Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Lm Nguyễn Sang
Lời Mẹ Nhắn Nhủ -  Lm  Nguyễn Sang
 
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. 
Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. 
Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi.
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.
Mẹ Maria ôi, Mẹ Maria ôi. 
 
Con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. 
Mẹ Maria ôi, xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời...