• Click chia sẻ

Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2579
Thích: 21
Không thích: 2
Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất
Thánh Ca Chúa Thánh Thần | Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Thánh Thần Hay Nhất

1. Cầu Xin Chúa Thánh Thần - Lm Nguyễn Sang
2. Ơi Chúa Thánh Thần - Diệu Hiền
3. Ngài Là Thần Khí - Nhã Ca
4. Thánh Thần Chúa - Kim Cúc
5. Thánh Thần Tình Yêu - Tốp Ca
6. Nguyện Xin Chúa Thánh Thần - Kim Cúc
7. Chúa Thánh Thần - Mai Thảo
8. Lạy Chúa Thánh Thần -Tr Yên, Cao Duy 
9. Thánh Thần Xin Ngài Ngự Đến - Mỹ Dung
10. Thánh Thần Hãy Đến - Diệu Hiền, Phi Nguyễn
11. Xin Ngôi Ba - Lê Anh
12. Thần Khí Chúa Sai Đi - Hoàng Anh