• Click chia sẻ

Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất - Ái Trinh
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 786
Thích: 3
Không thích: 1
Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất - Ái Trinh
Thánh Ca Dâng Mẹ Maria Hay Nhất - Ái Trinh

1. Mẹ đầy ơn phúc
2. Kìa bà nào
3. Linh hồn tôi 2
4. Mẹ đứng đó
5. Cung chúc trinh vương
6. Tấu lạy bà
7. Ave Maria con chào mẹ
8. Linh hồn tôi 5
9. Dạ như lý mùa xuân
10. Chuỗi ngọc vàng kinh
11. Có gì dâng mẹ