• Click chia sẻ

Thánh ca dâng Mẹ Maria - Lm Nguyễn Sang
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2123
Thích: 20
Không thích: 4
Thánh ca dâng Mẹ Maria - Lm Nguyễn Sang
Thánh ca dâng Mẹ Maria - Lm Nguyễn Sang

1. Ca Khúc Trầm Hương
2. Kìa Bà Nào
3. Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo
4. Xin Vâng
5. Ca Dao Mẹ Dịu Hiền
6. Khúc Hát Dâng Hoa
7. Tiếng Gọi Fatima
8. Con Xin Dâng Mẹ
9. Tấu Lạy Bà
10. Vòng Hoa Dâng Mẹ
11. Tiến Dâng Mẹ
12. Bông Hồng Dâng Mẹ
13. Ave Maria
14. Cung Chúc Trinh Vương
15. Nữ Vương Mân Côi
16. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
17. Lạy Mẹ Fatima
18. Dâng Ngọn Lửa Hồng