• Click chia sẻ

Thánh Ca Dâng Mẹ | Thánh Ca Dâng Đức Mẹ Fatima Hay Nhất
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 508
Thích: 4
Không thích: 2
Thánh Ca Dâng Mẹ | Thánh Ca Dâng Đức Mẹ Fatima Hay Nhất
Thánh Ca Dâng Mẹ | Thánh Ca Dâng Đức Mẹ Fatima Hay Nhất

1. Tiếng Gọi Fatima 
2. Vòng Hoa Dâng Mẹ
3. Cung Chúc Trinh Vương 
4. Kìa Bà Nào 
5. Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo 
6. Xin Vâng 
7. Dao Ca Mẹ Dịu Hiền 
8. Khúc Hát Dâng Hoa 
9. Con Xin Dâng Mẹ 
10. Tấu Lạy Bà 
11. Tiến Dâng Mẹ 
12. Bông Hồng Dâng Me