• Click chia sẻ

Thánh Ca Diệu Hiền | Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria - Diệu Hiền
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 4017
Thích: 28
Không thích: 5
Thánh Ca Diệu Hiền | Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria - Diệu Hiền

Thánh Ca Diệu Hiền | Thánh Ca Hay Nhất Về Đức Mẹ Maria - Diệu Hiền

1. Hát mừng mẹ maria - Diệu Hiền
2. Ave maria - Diệu Hiền
3. Lời kinh đêm dâng mẹ - Diệu Hiền
4. Muối và mẹ - Diệu Hiền
5. Con yêu mẹ con hát - Diệu Hiền
6. Kính mừng maria - Diệu Hiền
7. Kính dâng mẹ ta pao - Diệu Hiền
8. Kính chào nữ vương - Diệu Hiền
9. Mẹ vinh phúc - Diệu Hiền
10.Tình mẹ thương con - Diệu Hiền
11. Mẹ là mùa xuân cứu độ - Diệu Hiền
12. Mẹ phù hộ - Diệu Hiền
13. Xin mẹ mùa xuân - Diệu Hiền
14. Mẹ trinh vương - Diệu Hiền
15. Dâng lên mẹ - Diệu Hiền