• Click chia sẻ

Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 2948
Thích: 47
Không thích: 4
Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất
Thánh Ca Việt Nam | Những Bài Hát Thánh Ca Việt Nam Hay Nhất

1. Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Lệ Hằng
2. Nếu Chúa Là - Mai Thiên Vân
3. Bao La Tình Chúa - Gia Ân
4. Biết Chúa Biết Con - Lệ Hằng
5. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - Phan Đình Tùng
6. Bờ Đá Xanh Tại Tội - Lệ Hằng
7. Con Mến Yêu - Lm Nguyễn Sang
8. Con Tin Chúa Ơi - Gia Ân
9. Chút Lòng Son - Lm Nguyễn Sang
10. Hoa Đời Dâng Mẹ - Hà Thanh Xuân
11. Tình Ngài Gọi Con - Lm Xuân Đường
12. Làm Dấu - Phan Đình Phùng
13. Tình Yêu Mến - Lm Nguyễn Sang
14. Cầu Cho Cha Mẹ 2 - Lệ Hằng
15. Con Đường Chúa Đã Đi - Lm Nguyễn Sang
16. Ave Maria - Hà Thanh Xuân
17. Cảm Mến Tình Ngài - Gia Ân
18. Con Dâng Chúa - Lm Nguyễn Sang
19. Dấu Ấn Tình Yêu - Lệ Hằng
20. Khúc Ca Tạ Ơn - Phan Đình Phùng
21. Lắng Nghe Lời Chúa - Lm Nguyễn Sang
22. Lời Thiêng - Lệ Hằng
23. Con Xin Dâng Mẹ - Hà Thanh Xuân
24. Cho Con Tìm Về - Gia Ân
25. Con Còn Nhớ Mãi - Lệ Hằng
26. Cho Con Vững Tin - Gia Ân
27. Chúa Là Con Đường - Lm Nguyễn Sang
28. Hãy Thắp Sáng Lên - Phan Đình Tùng
29. Kinh Hòa Bình - Lm Nguyễn Sang
30. Chúa Hiểu Lòng Con - Gia Ân
31. Chúa Là Tất Cả Đời Con - Gia Ân
32. Hoan Ca Maria - Hà Thanh Xuân
33. Khúc Cảm Tạ - Lm Nguyễn Sang
34. Lời Kinh Nguyện Trầm - Lệ Hằng
35. Món Quà Từng Ngày - Lm Nguyễn Sang
36. Nguyện Cầu Cho Nhau - Gia Ân, Mai Thảo
37. Ơn Gọi Của Ngôi Sao - Phan Đình Tùng
38. Sao Chúa Gọi Con - Gia Ân
39. Tình Yêu Đó - Gia Ân
40. Về Với Ngài - Phan Đình Tùng